Oslo kommune forlenger Koronatiltakene til 14. desember

Postet av Kjelsås Idrettslag den 26. Nov 2020

På dagens pressekonferansen 26. november kl 13:00, ble det opplyst at kommune viderefører tiltakene fra 16. november i to uker til.


Fra kommunens hjemmesider.

  • Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.
  • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

0 Kommentar

Oslo kommune forbyr innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 16. Nov 2020

Oslo kommune forbyr innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Fra og med i morgen 17. november.

Alle haller er stengt for ungdomsidretten også Stadionhallen. Det er kun den organiserte idretten for barn og unge under 13 år som kan benytte kommunens innendørsanlegg til trening.

Utendørsanleggene kan benyttes for alle barn og unge under 20 år.

Dette er i tillegg til innstrammingene fra 10. november og gjelder foreløpig i to uker.

Les mer her.


0 Kommentar

Oslo kommunes pressekonferanse 6. november

Postet av Kjelsås Idrettslag den 6. Nov 2020

Vesentlige punkter for idrettslaget; 

  1. Treninger i barne- og ungdomsidretten kan fortsette.
  2. Alle konkurranser, cuper, turneringer o.l. stoppes, det er heller ikke tillatt utenbys.
  3. All fritidsaktivitet for voksne stenger (breddeidretten) 

Oslo kommune sine innstramminger gjelder fra mandag 9. november kl. 24.00

Link til Oslo kommune

 

Benytter anledningen til å minne om 

  1. Størrelser på treningsgrupper er 20 personer.  
  2. Aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene.

Oppdatert regelverk for Osloidretten kommer så raskt som praktisk mulig.

Vi vil oppdatere så snart det er endringer eller ytterligere informasjon.

0 Kommentar

Oppdateringer Koronasituasjonen

Postet av Kjelsås Idrettslag den 5. Nov 2020

Regjeringen har nettopp informert om innstramminger på Stortinget og det skal avholdes pressekonferanse i marmorhallem i dag kl 11:45 – Link her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen6/id2783415/

Oslo kommune holder pressekonferanse i morgen 6. november kl. 13:00. Byrådsleder Raymond Johansen vil orientere om koronasituasjonen i Oslo og innføring av nye tiltak i Oslo.

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/pressekonferanse-6-november

 

Idrettslaget vil så snart det foreligger en oversikt over tiltak som gjelder vår aktivitet, informere om hva tiltakene innebærer for oss og våre medlemmer.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline