Forsikring / idrettskade

Kjelsås IL er forsikret gjennom IF.
Vi har lovpålagt Kollektiv ulykke Standard (Klubbforsikring for medlemmer) med polisenummer SP365599. Har du spørsmål om forsikringen ta kontakt med administrasjonen i idrettslaget.


Barneidretts- og klubbforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år, les mer her, se også her.


Lisens og forsikring gjennom særforbund
I ungdomsidretten krever det som oftest lisens for å delta i konkurranse og særforbundene har egne avtaler med forsikring. Ta kontakt med ditt forbund for mer informasjon.


Andre forsikringer
Private helårs reiseforsikringer har ofte veldig god dekning, ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.

Kontakt

Kontoret
Epost: kontoret@kjelsaas.no
Telefon: 9191 1913


Daglig leder
Epost: truls@kjelsaas.no
Telefon: 9010 4343

Powered by: Bloc